START  O FUNDACJI  PODOPIECZNI  DZIAŁALNOŚĆ  WŁADZE FUNDACJI  KONTAKT
Wiadomość
Zaproszenie do składania ofert  Opublikowano: 2014-04-09 06:47:24

Znak sprawy: FOS/PP/10_11                                                 Krosno, dnia 08 kwietnia 2014 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja „Otwartych Serc” im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej,
38 - 400  Krosno,  ul. Staszica 6  tel. (13) 43 686 70,

faks  (13) 43 686 70; NIP  684-238-01-53;  REGON  371185390

 

zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu załóg balonowych podczas polsko-słowackich zawodów balonowych rozgrywanych
w ramach projektu pn. „Podniebne pogranicze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

 

1. Adres strony internetowej na której zamieszczone jest zapytanie: http://www.fundacja.otwartychserc.org

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Zakwaterowanie załóg balonowych, które będą brały udziały w polsko-słowackich zawodach balonowych.

Wymagania dotyczące zakwaterowania:

a) ilość noclegów – 4 dla każdej osoby,

b) ilość osób – 25 załóg po 5 osób, tj. 125 osób,

c) zakwaterowanie na terenie miasta Krosna,

d) zakwaterowanie w obiektach hotelowych o standardzie min. 3 gwiazdkowym (co najmniej 50% noclegów).

 

2)     Wyżywienie załóg balonowych, które będą brały udział w polsko-słowackich zawodach balonowych.

Wymagania dotyczące wyżywienia:

a) Wyżywienie załóg balonowych biorących udział w zawodach - dzień przyjazdu - kolacja (1/3 wyżywienia) – kolacja dla 125 osób

b) Wyżywienie załóg balonowych biorących udział w zawodach - 3 dni  - pełne wyżywienie (3/3) – śniadanie, obiad i kolacja dla 125 osób

c) Wyżywienie załóg balonowych biorących udział w zawodach - dzień wyjazdu - śniadanie (1/3 wyżywienia) – śniadanie dla 125 osób.

d) posiłki muszą być podawane w miejscu zakwaterowania,

e) posiłki muszą zostać podane w sali restauracyjnej.

 

3. Termin realizacji: 

            1) zakwaterowanie w dniach:

30.04.2014 r. - 01.05.2014 r.

01.05.2014 r. - 02.05.2014 r.

02.05.2014 r. - 03.05.2014 r.

03.05.2014 r. - 04.05.2014 r.

            2) wyżywienie w dniach:

30.04.2014 r. – kolacja

01.05.2014 r. – śniadanie, obiad i kolacja

02.05.2014 r. – śniadanie, obiad i kolacja

03.05.2014 r. – śniadanie, obiad i kolacja

04.05.2014 r. – śniadanie

 

4. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena - 100%.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

a)      Ofertę należy złożyć w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

b)       Oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną.

c)       W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić zapis „postępowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia załóg balonowych

 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2014 r. w formie:

a)      Pisemnej – osobiście lub listownie na adres: Fundacja „Otwartych Serc” im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej; ul. Staszica 6, 38-400 Krosno,

b)       Faksem na numer: 13 43 686 70

c)       W wersji elektronicznej na e-mail: fos.podniebnepogranicze@gmail.com .

 

druk oferty do pobrania :  formularz

 

 

Fundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl

KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
16:00 do 18:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego


Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony