START  O FUNDACJI  PODOPIECZNI  DZIAŁALNOŚĆ  WŁADZE FUNDACJI  KONTAKT
O Fundacji

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusi Nykiel-Ostrowskiej została zarejestrowana 24 sierpnia 2004 roku. Powstanie Fundacji jest konsekwencją pierwszych podjętych przez krośniankę Bogusławę Nykiel – Ostrowską starań o stworzenie w Krośnie organizacji niosącej pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową, z którą to przez ostatnie lata swojego życia sama się zmagała.

Kiedy 24 czerwca 2004 roku odeszła, grupa przyjaciół Bogusi postanowiła zarejestrować Fundację Otwartych Serc, nadając jej imię inicjatorki i pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia.


Fundacja oprócz niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej postanowiła kontynuować wszystkie przedsięwzięcia swojej patronki, które służą tak promocji Krosna i Podkarpacia, jak i integracji środowisk lotniczych.Statut i Regulamin pomocy


Statut fundacji Regulamin pomocy


Sprawozdania

2021

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Informacja dodatkowa

2020

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Informacja dodatkowa

2019

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Informacja dodatkowa

2018

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Informacja dodatkowa

2017

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Informacja dodatkowa

2016

  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Bilans (mikro)
  - Rachunek zysków i strat

2015

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie merytoryczne

2014

  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowa

2013

  - Informacja dodatkowa
  - Bilans finansowy
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne

2012

  - Bilans finansowy
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowa

2011

  - Bilans uproszczony
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowaFundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl

KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
16:00 do 18:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego


Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony