Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

XXVII Soliński Żywioły i Pasje

Fundacja to przede wszystkim

Pomoc i wsparcie dla potrzebujących

...jak również

Eventy kulturalno-sportowe

Poznaj nas bliżej

Pomaganie to zawsze właściwy wybór

Działamy na rzecz osób dotkniętych choroba nowotworową. Świadczymy pomoc na rzecz osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, a w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku przestępstw.

Zobacz kilka wybranych akcji, które organizowaliśmy lub współtworzyliśmy

Wydarzenia i eventy

Fundacja oprócz niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej postanowiła kontynuować wszystkie przedsięwzięcia swojej patronki, które służą tak promocji Krosna i Podkarpacia, jak i integracji środowisk lotniczych.

  • Polecane5
  • Promocja zdrowia3
  • Pomoc 3
  • Sprzed lat5
Poznaj naszych podopiecznych

Podopieczni Fundacji

Zarząd Fundacji

Zygmunt Jerzyk

Prezes Zarządu

Grzegorz Matejczuk

Z-ca Prezesa Zarządu

Jakub
Mika

Z-ca Prezesa Zarządu

Grażyna Więcek

Z-ca Prezesa Zarządu

Wiktor Więcek

Z-ca Prezesa Zarządu

  • Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny 16:00 do 18:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

    ul. Staszica 6 (III p.), 38-400 Krosno