Grzegorz Mraz

Odszedł Grzegorz Mraz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci podopiecznego naszej Fundacji – Grzesia Mraza. Grzegorz od sierpnia 2011 roku walczył ze złośliwym guzem mózgu.

Po operacji w Klinice Neurochirurgii w Warszawie na ul. Banacha nie odzyskał świadomości. Po usunięciu radykalnym guza z powodu ciężkiego stanu zdrowia zdyskwalifikowany do leczenia przyczynowego. W domu stan zdrowia Grześka pomimo niepomyślnych rokowań ulegał znacznej poprawie. Grzesiek wykonywał proste polecenia, wodził wzrokiem za przedmiotem. Niestety po kontrolnym rezonansie okazało się, że jest rozsiew guza.

Pomimo konsultacji w regionalnym ośrodku onkologicznym Grześka nie zakwalifikowano do leczenia, jedynie do paliatywnych naświetlań. Rodzice skonsultowali syna w Niemczech, gdzie potwierdzono możliwość przyczynowego leczenia choroby i syn został przekazany do IP CZD w Warszawie. Od czerwca 2012 przebywał pod opieką Kliniki w Międzylesiu.

Grzesiek przeszedł długą drogę przez agresywną chemioterapię oraz naświetlania głowy i całą długość rdzenia. W MR po radioterapii nastąpiła bardzo znaczna regresja choroby. Po zakończonym leczeniu w grudniu 2013 utrzymywała się remisja. Podczas całego pobytu Grzegorza w domu prowadzona była intensywna rehabilitacja oraz zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.