Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Kajetan Nowicki

Kajetan jest po operacji nowotworu, który umiejscowił się w rdzeniu kręgowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Co tydzień jeździ na chemioterapię do kliniki onkologicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Uśmiecha się i jest bardzo dzielny. Choroba spowodowała niedowład prawej rączki, ale dzięki rehabilitacji powoli zaczyna zauważać, że ją ma. Jeśli możecie pomóc aby wyzdrowiał i drugie urodziny obchodził w domu, proszę o przekazanie 1% podatku.

Informacja o stanie zdrowia Kajetana z dnia 18.02.2015 roku

Po rocznej kuracji chemioterapią jest szansa na wyzdrowienie. Na tą chwilę Kajetan pozostaje pod kontrolą Centrum Zdrowia Dziecka i jeździ na badania kontrolne. W marcu wypada kolejny rezonans. Pod względem fizycznym jest dużo lepiej, próbuje chodzić trzymając się jednak ręki lub czegoś stabilnego - np. łóżeczka. Prawa rączka jest dużo sprawniejsza lecz - jak widać na zdjęciu - z wykorzystywaniem lewej czuje się bardziej pewny. W ocenie lekarzy prowadzących:
Kajetanek poczynił ogromne postępy.
Pozostaje blokada jeśli chodzi o mówienie.
Rodzice dostali czas sześciu miesięcy cierpliwości, a potem - jeśli nie będzie postępów podjęte zostaną działania w celu podjęcia współpracy z logopedą.

Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i jeśli nie będzie problemów z odrastaniem guza (takie ma tendencje ten rodzaj nowotworu) to Kajetan powinien wrócić całkowicie do zdrowia. Prosimy o przekazanie 1% podatku

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Kajetan Nowicki

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Kajetana Nowickiego