Zarząd Fundacji

Prezes zarządu

Zygmunt Jerzyk

Grażyna Więcek

Z-ca Prezesa zarządu

Grażyna Więcek

Z-ca Prezesa zarządu

Jakub Mika

Z-ca Prezesa zarządu

Wiktor Więcek

Z-ca Prezesa zarządu

Grzegorz Matejczuk