Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Krzysztof Wojdyła

Krzysiu jest chłopcem lubiącym czytać książki. Ma domowe nauczanie. Jego hobby to opieka nad świnkami morskimi. Krzysiu boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi. W wieku 4 lat zachorował na zespół nerczycowy sterydozależny. Mimo stałej terapii trójlekowej (calkort, cyklosporyna, cellcept) ciągle następują nawroty zespołu nerczycowego. Efektem leczenia są widoczne skutki uboczne: otyłość i trudność w poruszaniu się, osteoporoza wtórna (posterydowa), zaćma, zanik nerwu wzrokowego, zespół cushinga i hipowitaminoza D. Osteoporoza doprowadziła do złamań kompresyjnych kręgosłupa części piersiowej i lędźwiowej. Obecnie jedynym skutecznym leczeniem u syna zespołu nerczycowego są wlewy Rituximabu. Niestety po zmianach w NFZ koszt jednego wlewu to ponad 7.000 zł. Jesteśmy zmuszeni pokrywać te koszty sami chcąc ratować syna. Krzysiu jest leczony w USD w Krakowie (Prokocim) i na USD w Łodzi. Ciągle wyjazdy do szpitali i leki są bardzo kosztowne.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Krzysztof Wojdyła

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Krzysztofa Wojdyły