Aktualności

Przekaż 1% z podatku na Fundację Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej


Utworzono 01.12.2019 r.


Jak co roku, do końca kwietnia każdy z nas złoży w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. To czas, kiedy możemy wesprzeć wybraną organizację pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, która zbiera środki na pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Blisko 100% zebranych środków przekazywanych jest podopiecznym fundacji. Nr KRS Fundacji: 0000221146.

To dzięki Państwa zaufaniu możemy kilkudziesięciu chorym rocznie przynieść pomoc w leczeniu, ulżyć w cierpieniu czy przywrócić nadzieję. Mając kontakt z naszymi podopiecznymi wiemy, jak cenna jest to dla nich pomoc i ile znaczy fakt, że nie zostają w chorobie zupełnie sami.

Za pomoc serdecznie dziękujemy.