Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Tomasz Stach

W sierpniu 2013 roku uległem ciężkiemu wypadkowi. Na skutek tego doznałem rozległego urazu, czaszkowo mózgowego jak również złamania kręgosłupa.
Dziś zmagam się z niepełnosprawnością, mam bardzo duże problemy z poruszaniem się o własnych siłach, gdyż mam niedowład 4 kończynowy. Uczestniczę w codziennej intensywnej rehabilitacji, by móc częściowo wrócić do formy i utrzymać obecny stan zdrowia. Poruszam się przy pomocy wózka inwalidzkiego a także balkonika. Wymagam opieki drugiej osoby którą obecnie jest moja żona Barbara. To ona daje mi nadzieje i siłę że nadejdzie leprze jutro, motywuje mnie do dalszych starań, nie zapominając też o naszej córeczce Gabrysi. To dla nich daje z siebie wszystko. Zwracam się do ludzi otwartych serc o wsparcie finansowe gdyż ono jest dla nas ogromną szansą. Wymagam codziennej, intensywnej rehabilitacji i zażywania stałych leków które są bardzo kosztowne.

Zwracam się z ogromną prośbą do ludzi dobrej woli i otwartych serc o pomoc finansową jak również o przekazanie 1% podatku dochodowego.To nic nie kosztuje a mi daje szanse na częściowy powrót do zdrowia.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Tomasz Stach

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Tomasza Stach