Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Maciej Bąk

Maciej 29.07.2012 roku został napadnięty i dotkliwie pobity przez trzech mężczyzn. Został natychmiast przewieziony karetką do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie wykonano operację ratującą jego życie, po stwierdzeniu między innymi urazu czaszkowo-mózgowego, niewydolności krążeniowo-oddechowej. Maciej do 05.09.2012 roku przebywał na OIOMie, następnie został przekazany na odział Neurologii Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej. Kolejnym etapem do wyzdrowienia Maćka jest długa i kosztowna rehabilitacja, ponieważ stwierdzono u niego zaburzenia mowy o charakterze afazji, tetraperezę IV w skali Lorete`a z przewagą po stronie prawej. W 2013 roku przeprowadzono u niego plastykę ubytku kostnego w lewej okolicy czołowo-ciemieniowo-skroniowej z użyciem materiału typu cranisplastic. W chwili obecnej utrzymuje się u niego afazja motoryczna i niedowład w zakresie prawej kończyny górnej. Nie umie czytać, pisać, mówi tylko wyuczone słowa. Konieczna jest prywatna rehabilitacja i spotkania z logopedą. Maćkiem zajmuje się mama.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Maciej Bąk

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Macieja Bąka