Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Gabriela Sidor

Mam na imię Gabriela. Jako dziecko chorowałam na nowotwór złośliwy tkanek miękkich ? wargi górnej.

W intensywnym i bardzo ciężkim leczeniu przeszłam chemioterapię i radioterapię. Wskutek leczenia doszło do zniekształcenia twarzy. W kwietniu 2014 roku miałam wykonany zabieg przeszczepu kości twarzy oraz przeszczepu błony śluzowej jamy ustnej. Aktualnie czekam na kolejne zabiegi korekcyjne twarzy w Olsztynie i Polanicy Zdroju. W związku z brakiem możliwości refundacji zabiegów przez NFZ zwracam się do Państwa o pomoc finansową.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Gabriela Sidor

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Gabrieli Sidor