Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Matuesz Szarek

Mam na imię Mateusz. Interesuję się sportem i elektroniką. Jestem osobą niepełnosprawną. Od urodzenia choruję na Czterokończynowe Porażenie Mózgowe. W dzieciństwie przeszedłem kilka operacji. Poruszam się za pomocą balkonika. Przy pokonywaniu dłuższych odległości korzystam z wózka inwalidzkiego. Mimo niedogodności zdrowotnych ukończyłem studia informatyczne. Zarówno studia inżynierskie jak i magisterskie ukończyłem z wyróżnieniem władz uczelni. Wspomniana przeze mnie choroba przyczyniła się do powstania bardzo dużego skrzywienia kręgosłupa. Deformacja ta znacząco utrudnia mi poruszanie się i codzienną egzystencję. Coraz częściej pojawia się ból kręgosłupa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości konieczna będzie operacja korygująca bądź całkowicie likwidująca powstałą skoliozę. Dodatkowo zdiagnozowano u mnie osteoporozę. Z tego powodu muszę brać leki zwiększające uwapnienie kości oraz regenerujące chrząstkę stawową.

Całość opisanych przeze mnie dolegliwości można ograniczyć jedynie przez systematyczną, codzienną rehabilitację. Od kilku lat znajduję się pod opieką rehabilitanta, który przyjeżdża do mnie na wizyty domowe. Ćwiczenia przez niego opracowywane są dostosowane do moich potrzeb i do aktualnej dyspozycji fizycznej. Spotkania z fizjoterapeutą są jednak bardzo kosztowne i dlatego terapia pod jego okiem odbywa się tylko dwa razy w tygodniu.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Mateusz Szarek

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Mateusza Szarek