START  O FUNDACJI  PODOPIECZNI  DZIAŁALNOŚĆ  WŁADZE FUNDACJI  KONTAKT
Wiadomość
Konsultacje społeczne w Krośnie i Svidniku  Opublikowano: 2014-04-30 13:33:58

Projekt pn. „Podniebne pogranicze” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

W dniach 23-24 kwietnia 2014 r. w Krośnie i w Svidniku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące nowej oferty turystycznej pn. „Podniebne pogranicze” w ramach projektu pn. „Podniebne pogranicze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W konsultacjach wzięło udział 140 osób. Konsultacje prowadzone były przez eksperta, którego zadaniem było opracowanie ankiety dotyczącej nowej oferty turystycznej pn. „Podniebne pograniczne” dla polskiej i słowackiej społeczności, która przeprowadzona została podczas konsultacji. Na podstawie ankiet sporządzone zostanie opracowanie dotyczące zestawienia spostrzeżeń polskiej i słowackiej społeczności dotyczącej nowej oferty turystycznej.

            W trakcie konsultacji ekspert prowadzący wykłady przedstawił informacje na temat:

- bazy i potencjału niezbędnych do tworzenia sportów o charakterze lotniczym na terenach polsko-słowackiego pogranicza;

- problematyki turystycznej oraz sposobów i możliwości jej rozwoju;

- możliwości stworzenia ekonomicznych podstaw rozwoju turystyki na terenach przygranicznych;

- zasad budowy produktu turystycznego.

Fundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl

KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
16:00 do 18:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego


Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony