Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Beata Jajko

Już od pięciu lat po operacji guza mózgu jestem osobą przykutą do łóżka. Od czasu do czasu poruszam się na wózku, oczywiście nie o własnych siłach, ponieważ mam niedowład połowiczy lewostronny. Bardzo chciałabym móc wziąć wnuka na ręce czy chociażby wyjść z nim na spacer lub po prostu się nim zająć, ale niestety w obecnej sytuacji nie mogę tego uczynić. Cały czas mam nadzieję, że w końcu będę mogła podnieść się z łóżka o własnych siłach i znowu zacznę chodzić. Na ten czas wymagam całodobowej opieki drugiej osoby oraz intensywnej i kosztownej rehabilitacji, z której mogę korzystać dzięki przekazywaniu przez ludzi o dobrym sercu 1 %.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Beata Jajko

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Beaty Jajko