Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Anna Wasilewska

Nazywam się Anna Wasilewska, jestem po operacji wszczepienia stymulatorów mózgu w przedni płat do obu półkul mózgu. W dniu 14.11.2013 roku przeszłam zabieg wymiany stymulatorów (generatorów) będący kontynuacją pierwszej operacji. Zakres mojej sprawności ruchowej i funkcjonowania w życiu codziennym znacznie wzrósł. Na dzień dzisiejszy poruszam się na wózku aktywnym, pomimo niesprawności rąk z czynnościami dnia codziennego radzę sobie w dużym stopniu sama. Wymagam intensywnej rehabilitacji w celu osiągnięcia jeszcze większych efektów i maksymalnego wykorzystania rezultatów leczenia operacyjnego.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Anna Wasilewska

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Anny Wasilewskiej