START  O FUNDACJI  PODOPIECZNI  DZIAŁALNOŚĆ  WŁADZE FUNDACJI  KONTAKT
Wiadomość
Podziękowanie darczyńcom za okazane wsparcie finansowe  Opublikowano: 2018-05-09 11:25:25

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej składa wyrazy wdzięczności za obdarowanie nas 1% odpisu podatkowego.
Naszym głównym zadaniem jest niesienie wsparcia ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z chorobami nowotworowymi.

To dzięki Państwa zaufaniu możemy kilkudziesięciu chorym rocznie przynieść pomoc w leczeniu, ulżyć w cierpieniu czy przywrócić nadzieję. Mając kontakt z naszymi podopiecznymi wiemy, jak cenna jest to dla nich pomoc i ile znaczy fakt, że nie zostają w chorobie zupełnie sami.

Dlatego w imieniu naszym, ale również w imieniu tych wszystkich, którym pomagamy, proszę raz jeszcze przyjąć z serca płynące podziękowania. Wszyscy wiemy też, jak wielkie są w tym względzie potrzeby dzisiaj i jakie będą one jutro. Ośmielamy się zatem prosić o pamięć zarówno o naszej Fundacji, a przede wszystkim o naszych podopiecznych, w roku przyszłym.

Z wyrazami szacunku
Zarząd FOS

Fundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl

KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
16:00 do 18:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego


Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony