START      O FUNDACJI      PODOPIECZNI      DZIAŁALNOŚĆ      KONTAKT
Podopieczni
Kajetan Nowicki
Nazywam się Jajko Beata, mam 40 lat. Jestem osobą z niedowładem połowicznym lewostronnym po operacji guza mózgu. Mam na...

Marzanna Masiarz
Nazywam się Jajko Beata, mam 40 lat. Jestem osobą z niedowładem połowicznym lewostronnym po operacji guza mózgu. Mam na...

Małgorzata Lorens
Nazywam się Jajko Beata, mam 40 lat. Jestem osobą z niedowładem połowicznym lewostronnym po operacji guza mózgu. Mam na...

Ryszard Belczyk
Nazywam się Jajko Beata, mam 40 lat. Jestem osobą z niedowładem połowicznym lewostronnym po operacji guza mózgu. Mam na...

Lidia Herba
Nazywam się Jajko Beata, mam 40 lat. Jestem osobą z niedowładem połowicznym lewostronnym po operacji guza mózgu. Mam na...Numer KRS: 0000221146
Cel szczegółowy: Krzysztof Zawisza
Krzysztof Zawisza   
W październiku 2007 roku podczas rutynowej kontroli po kolizji samochodowej wykryto u mnie guz mózgu usytuowany w prawym płacie czołowym, o wymiarach ok. 2x3x4 cm.

17 października 2007 roku na oddziale Neurochirurgii Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie wykonano u mnie operację usunięcia guza. Przeprowadzone badania histopatologiczne wykazały, że był to nowotwór złośliwy (astrocytoma anaplasticum o III stopniu złośliwości wg. Klasyfikacji WHO). W okresie od listopada 2007 roku do stycznia 2008 roku przebyłem radio- oraz chemioterapię, pomimo czego rezonans magnetyczny wykonany w lutym 2008 roku wykazał, że nowotwór odrasta. Podczas konsultacji u Dr. Piotra Bojarskiego (lekarza który przeprowadził u mnie I operację) zasugerowano mi poszukanie kliniki, która dysponowała tzw. rezonansem śródoperacyjnym (w owym czasie w Polsce żadna klinika nie dysponowała ww. metodą operacyjną) w celu przeprowadzenia reoperacji, jednocześnie zasugerowano mi poszukiwanie jej w Niemczech.

W dniu 27 marca 2008 roku w Szpitalu Św. Gertrudy w Berlinie wykonano u mnie drugą operację usunięcia nowotworu. Jednocześnie podczas konsultacji przy wypisie ze szpitala w Berlinie, opiekujący się mną Profesor Siegfried Vogel zalecił przyjmowanie leku o nazwie LAIF 600.

Po powrocie do Warszawy, od mojego lekarza w Polsce dowiedziałem się, że ww. lek nie jest dostępny w Polsce i zmuszony byłem do samodzielnego kupowania go i sprowadzania z Niemiec, pokrywając samodzielnie wszelkie koszty z tym związane, które wynosiły kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Kwota ta przekraczała moje możliwości finansowe, a dzięki pomocy i wsparciu powyższej Fundacji możliwym było przekazywanie za pośrednictwem Fundacji 1% podatku PIT w celu sfinansowania kosztów mojego leczenia. W tym celu podpisałem stosowną umowę z Fundacją i dzięki temu Fundacja mogła z ww. środków przekazanych na moją rzecz, pokryć znaczną część kosztów mojej terapii z zastosowaniem sprowadzanego z Niemiec leku LAIF 600.

Dzięki pomocy Fundacji oraz wsparciu jej Zarządu i Pracowników, skuteczną terapię ww. lekiem prowadziłem od maja 2008 roku do czerwca 2013 roku. Obecnie zakończyłem terapię stricte antynowotworową, przeprowadzając okresowe kontrole z wykorzystaniem badania rezonansu magnetycznego oraz kontynuuję ?leczenie skutków ubocznych? przebytej ponad 5cioletniej terapii.

Pragnę podkreślić, że bez pomocy Fundacji, a w szczególności Pracowników i Członków Jej Zarządu nie mógłbym kontynuować powyższego leczenia.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Krzysztof Zawisza

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Krzysztofa Zawiszy
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.Fundacja z balonową duszą.

Tutaj dwa zdania o powiązaniach fundacji z GZB ...
Fundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl
KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169
Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
17:00 do 19:00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony| Regulamin pomocy