Podopieczny Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Maciej Frydrych

Nazywam się Maciej Frydrych. Urodziłem się z MPDZ ( spastyczność czterokończynowa). Od urodzenia nie chodzę, poruszam się przy pomocy balkonika lub kul. Interesuje się wschodnimi sportami walki. Spastyczność rąk utrudnia mi wykonywanie podstawowych czynności.

W 2012 roku ukończyłem liceum Ogólnokształcące w Jedliczu. Do tej pory nie znalazłam pracy, którą mógłbym wykonywać przy pomocy komputera.

Dwa razy w tygodniu uczęszczam na hipoterapię oraz na rehabilitację, na którą dowożą mnie moi rodzice. Przez rok korzystałem z rehabilitacji prywatnej w domu, lecz ze względu na koszty musiałem zrezygnować. 1% przekazany na moje konto umożliwia mi udział w turnusach rehabilitacyjnych, które pomagają mi w lepszym funkcjonowaniu na co dzień.

Prosimy o przekazanie 1% podatku
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
Numer KRS 0000221146
Cel szczegółowy: Maciej Frydrych

Wpłat można dokonywać również na konto fundacji
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla Macieja Frydrycha